Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα
Συστήματα Ασφάλειας
Δορυφορικά, Εικόνα - Ήχος
Βασικός στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στον πελάτη. Αυτό επιτυγχάνεται δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή
  • στην υπεύθυνη επιστημονική μελέτη και σχεδίαση
  • στη χρησιμοποίηση προσεκτικά επιλεγμένων μηχανημάτων υψηλών προδιαγραφών
  • στην άρτια εκπαίδευση του προσωπικού, το οποίο διαρκώς ενημερώνεται και εκπαιδεύεται στις νέες τεχνολογίες και σε νέους τρόπους εγκατάστασης αλλά και υποστήριξης του προσφερόμενου εξοπλισμού
  • στην άμεση τεχνική υποστήριξη
  • στην διαρκή υπεύθυνη συντήρηση
Παράλληλα, η συνεργασία της με τους πλέον καταξιωμένους κατασκευαστές της παγκόσμιας αγοράς αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων που προσφέρει.
Παρακολουθώντας τις νέες τεχνολογίες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις, αναλαμβάνοντας και συμβουλεύοντας με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και επαγγελματισμού όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου. Συνοπτικά προσφέρουμε υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν:
Eμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε και να υποστηρίξουμε με συνέπεια και αξιοπιστία, συστήματα ασφαλείας προσαρμοσμένα σε οποιονδήποτε χώρο, ανεξάρτητα του μεγέθους, της θέσης και γενικότερα των ιδιαιτεροτήτων του:
Με επαγγελματισμό και συνέπεια, η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων κεραιών παντός τύπου καθώς και σε δορυφορικά συστήματα, εξασφαλίζοντας μόνιμη και μακροχρόνια εφαρμογή αποδοτικής και αξιόπιστης λειτουργίας του συστήματος λήψης και διανομής τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήματος.