Οι πελάτες μας, σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, ποικίλουν τόσο σε μέγεθος όσο και σε τομείς περιλαμβάνοντας από μικρές Ιδιωτικές Επιχειρήσεις μέχρι και μεγάλους Οργανισμούς όπως: Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Δημόσιους Οργανισμούς, Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα έχοντας στο πελατολόγιο της εταιρίες από όλους τους κλάδους. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε:
Avaya