Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας και πιο συγκεκριμένα τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη προστασίας τους μέσω της εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας στα φωτοβολταϊκά πάρκα ώστε να προλαμβάνονται και να αποτρέπονται καταστροφικές παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις, καθώς και κλοπές πολύτιμου εξοπλισμού.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στη φύλαξη και ασφάλεια φωτοβολταΐκών πάρκων και μέχρι σήμερα έχει επιτύχει άριστες και αποτελεσματικότατες συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα. Η τεχνογνωσία μας στο χώρο αυτό, σε συνδυασμό με την σειρά των τελειότερων και πλέον αξιόπιστων προϊόντων που διαθέτουμε, διασφαλίζει τη μέγιστη παρεχόμενη ασφάλεια του χώρου σας. Με την εκπόνηση ειδικών μελετών στους χώρους των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων είμαστε σε θέση να προτείνουμε το ιδανικό σύστημα ασφάλειας ή το συνδυασμό συστημάτων για ολοκληρωμένη και σωστή προστασία, με άμεση αντίδραση. Έτσι, μέσω της εγκατάστασης του κατάλληλου για την περίπτωση σας εξοπλισμού (βάσει κλιματολογικών συνθηκών, γεωγραφικής θέσης, κ.λ.π.), επιτυγχάνουμε αξιοπιστία και αποφεύγουμε τους ψευδείς συναγερμούς.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να προστατεύσετε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Ποιός όμως είναι ο καλύτερος για τη δικιά σας περίπτωση;